تک بیتی های ناب و زیبا
زاد فـردای خــود، امــروز از اینـجا بـردار
این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت
(فرج الله شوشتری)

تک بیتی ناب از حسین زحمتکش

تک بیتی ناب:

توبه گیریم که بازست درش، سودش چیست؟

مـن کـه اقــرار نـدارم به پشیمـانی خویــش


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/27]   [احمد]  

تک بیتی ناب از عبید زاکانی

یک بیت شعر ناب:

رغبتم سوی بُتان ست، ولیکن دو سه روز

از پی مصلحتی چند، مسلمان شده‌ام


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/09/26]   [احمد]  

تک بیتی عشق از شاه نعمت الله ولی

تک بیتی ناب:

برو ای عقل، مگو عشق چنان کرد و چنین

پادشاه است و بر او چون و چرایی نرسد


برچسب‌ها: تک بیتی عشق
[93/09/25]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از نظیری نیشابوری

تک بیتی ناب:

رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم

رفتی و آمدی و کسی را خبـر نشد


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/09/24]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از حسین منزوی

تک بیتی عاشقانه:

ای یار ِ دور دست که دل می‌بری هنوز

چـون آتش ِ نهفته به خاکستری هنـوز


برچسب‌ها: یک بیت شعر عاشقانه
[93/09/23]   [احمد]  

تک بیتی ناب از ملاهادی سبزواری

تک بیتی ناب:

دهید شیشهء صهبای سالخورده به دستم

کنون که شیشهء تقوای چند ساله شکستم


برچسب‌ها: تک بیتی های عارفانه
[93/09/22]   [احمد]  

تکبیتی ناب از لسان الغیب حافظ

تک بیتی های زیبا:

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کـام خود گرفتم تا برآید کـام دوست
(قابل توجه بعضی مدعیان امروزی)


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/21]   [احمد]  

تک بیتی ناب از حافظ

یک بیت شعر ناب:

با خـرابات نشیـنان ز کـرامات مَـلاف

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد


برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
[93/09/20]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از حسین پژمان

تک بیتی ناب:

گفتم مَه ِ من! از چه تو در دام نیفتی؟

گفتـا چـه کنـم دام شمـا دانه نـدارد


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/09/19]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از صائب

تک بیتی ناب:

اظـهار عشــق را به زبان احتیــاج نیست

چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/09/18]   [احمد]  

تک بیت عاشقانه از فاضل نظری

یک بیت شعر ناب:

گیسوان تو شبیه است به شب؛ اما نه،

شب که اینقـدر نبایــد به درازا بکـشد!


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/09/17]   [احمد]  

تک بیتی آموزنده از مهدی سهیلی

تک بیتی آموزنده:

ای بسـا فرعـون و قـارون آمـد و در خـاک شد

قصر قیصر، جام جم کو؟ تخت اسکندر کجاست؟


برچسب‌ها: تک بیتی آموزنده
[93/09/16]   [احمد]  

یک بیت شعر ناب از علی صدارت

تک بیتی ناب:

اندرین دریای طوفانی كه نامش زندگی است

آنچـه را ساحـل همی پنـداشتم غرقـاب بود


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/09/13]   [احمد]  

تک بیتی آموزنده از صائب تبریزی

تک بیتی ناب:

فغـان کـه کـاسهٔ زریـن بی نیــازی را

گرسنه چشمی ِ ما، کاسهٔ گدایی کرد


برچسب‌ها: تک بیتی آموزنده
[93/09/10]   [احمد]  

بیت ناب از خواجه عبدالله انصاری

بیت ناب:

آنچه حلّاج گفت من هم گفتم
او آشکارا گفـت، مـن نـهفتـم


برچسب‌ها: تک بیتی عارفانه
[93/09/09]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از حسین جنتی

تک بیتی های زیبا:

سخت است پَیمبر شده باشی و ببینی

فرزند تو دین دگری داشته باشد...


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/08]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از فروغی بسطامی

تک بیتی ناب:

تو قوی پنجه، شكار افكن و من صید ضعيف

ترسم از ضعف، به گوشت نرسد فریـادم


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/09/06]   [احمد]  

تک بیتی از مقبول قمی

تک بیتی ناب:

از بسکه تندخویی، با آنکه بی‌گناهم

پیشت در اضطرابم، بیش از گناهکاران


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/01]   [احمد]  

دو بیت شعر ناب از مولوی

دو بیت شعر زیبا:

ای خــداوند، یکی یـار ِ جفــاکارش ده
دلبری عشوه ِ ده ِ سرکش ِ خون خوارش ده

تا بداند که شب ما به چه سان می‌گذرد
غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده...


برچسب‌ها: دو بیتی ناب
[93/08/27]   [احمد]  

تک بیتی ناب از نثاری تبریزی

تک بیتی ناب:

دوئی به مذهب فرمانبران عشق خطاست

خــدا یـکی و محـبّـت یـکی و یـار یـکی


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/08/26]   [احمد]  
بسمه تعالي
خواهی ار دانی كه داغت بادل زينب چه كرد
قامتی خــم گشته از بـهر جــواب آورده ام...
امکانات وبلاگ
طراحی شده توسط: احمد سنجری