چون طفل که از خوردن داروست پریشان / با دوسـت پریشانم و بی‌دوسـت پریشان (علیرضا بدیع)
تک بیتی ناب:

مرد، دور و بر ما مثل ملخ بسیار است

بیم قحط است ازین گونه فراوانی‌ها


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
+ نوشته شده در  ۹۴/۰۵/۰۸ساعت   توسط احمد  | 

دوبیتی ناب عاشقانه:

تو عروس کسی اگر بشوی
نگذارم که دست روی دست

مـن، محـمـدعـلی قاجـارم
مجلست را به توپ خواهم بست

«ناشناس»


برچسب‌ها: دوبیتی ناب
+ نوشته شده در  ۹۴/۰۴/۰۵ساعت   توسط احمد  | 

یک بیت شعر:

وقت سخن، نترس بگو آنچه گفتنی است

شمشیر روز معرکه زشت است در نیام

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۲/۱۵ساعت   توسط احمد  | 

جملات ناب:

بدان که نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است؛
و روزه فزون داشتن، صرفه‌ی نان است؛
و حج نمودن، تماشای جهان است.
اما نان دادن، کار مردان است...
(منسوب به خواجه عبدالله انصاری)

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۲/۰۲ساعت   توسط احمد  | 

یک بیت ناب:

در محفلی که خورشید اندر شمار ذره ست

خود را بزرگ دیدن، شرط ادب نباشد

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۲۷ساعت   توسط احمد  | 

با تشکر از: takbayti.blogfa

مرا تو «دیده» و از «دیده» هم عزیزتری

چه دیده یی که بر احوال من نمی‌نگری؟

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۱۸ساعت   توسط احمد  | 

یک بیت ناب:

قیامتی ست در آن دم که بهر زنده شدن

ز خـاک کـوی تو، خــاک مـرا جـدا سـازند

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۱۲ساعت   توسط احمد  | 

تک بیتی ناب:

من گرفتار و تو در بند رضای دگران

من ز درد تو هلاک و تو دوای دگران

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۰۶ساعت   توسط احمد  | 

تک بیتی ناب:

جـواب نامه‌ام از بس ز جانان دیـر می‌آید

جوان گر می‌رود قاصد، ز کویش پیر می‌آید

+ نوشته شده در  ۹۳/۱۲/۲۶ساعت   توسط احمد  | 

تک بیتی زیبا:

چــون مـن ز جــور خـویش مرنجان رقیـب را

گر دشمن من است ولی دوست دار توست

+ نوشته شده در  ۹۳/۱۲/۱۵ساعت   توسط احمد  | 

تک بیتی ناب:

طریق مهر و وفا پیشه گیر با همه كس

كه حاصلی ندهـد كینه جـز پشیـمانی

+ نوشته شده در  ۹۳/۱۲/۱۳ساعت   توسط احمد  | 

تک بیتی آموزنده:

پيری و جوانی، پی هم چون شب و روزند

ما شـب شـد و روز آمـد و بيـدار نگشتیم

+ نوشته شده در  ۹۳/۱۲/۱۰ساعت   توسط احمد  | 


آن‌چنان زی که بمیری، برهی
نه چنان زی که بمیری، برهند...

+ نوشته شده در  ۹۲/۱۱/۲۵ساعت   توسط احمد  | 


در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز
استاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم

برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
+ نوشته شده در  ۹۲/۱۱/۱۰ساعت   توسط احمد  | 

تا رفته ای، شمار شب و روز می کنـم
ایام عمر من، همه یوم الحساب بود...


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
+ نوشته شده در  ۹۲/۱۰/۰۹ساعت   توسط احمد  | 

مرا عجز و تو را بیداد دادند
به هر کس، هر چه باید داد دادند

بـرهمن را وفا تعلیم کـردند
صنم را بی‌وفایی یاد دادند 

گران کردند گوش‌ گل، پس از آن
به بلبل، رخصتِ فریاد دادند


برچسب‌ها: شعر کوتاه ناب
+ نوشته شده در  ۹۲/۱۰/۰۷ساعت   توسط احمد  | 

سرنوشتش ز ازل بود که در چاه افتد
ور نه یوسف حذر از حیله‌ی اخوان می‌کرد...


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
+ نوشته شده در  ۹۲/۱۰/۰۵ساعت   توسط احمد  | 


بگذشت یار از من و از پی نرفتمش
آری نمی‌توان ز پی عمر ِ رفته، رفت...


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
+ نوشته شده در  ۹۲/۱۰/۰۴ساعت   توسط احمد  |