تک بیتی های ناب و زیبا
زاد فـردای خــود، امــروز از اینـجا بـردار
این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت
(فرج الله شوشتری)

تک بیتی ناب عارفانه

تک بیتی ناب:

سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی

"اَرِنی" نگفته، گفتی دو هزار "لَن‌تَرانی"

توضیح بیشتر


برچسب‌ها: تک بیتی های عارفانه
[93/11/10]   [احمد]  

رباعی ناب از قپلان بیک

با تشکر از meisammohtasham

خون گشته مرا ز هجر ِ یاران، دیده

زین غم، شده چون ابر ِ بهاران، دیده

گر دست، به من زنند، می‌ریزد اشک

مـاننـد درخـت‌هــای ِ بـاران دیــده!


برچسب‌ها: رباعی ناب
[93/11/07]   [احمد]  

دو بیت شعر ناب از مولوی

دوبیت شعر ناب:

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من از او جانی ستانم جاودان
او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ


برچسب‌ها: شعر ناب مرگ
[93/11/01]   [احمد]  

دوبیتی زیبا از عمر خیام نیشابوری

دو بیتی ناب:

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پــا بستی

گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم
آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟


برچسب‌ها: دو بیتی ناب
[93/10/13]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از فروغی بسطامی

تک بیتی ناب:

تو در آیینه نظر داری و زین بی‌خبری

که به دیدار تو آیینه نظرها دارد


برچسب‌ها: تک بیتی
[93/10/12]   [احمد]  

تک بیتی ناب از شهریار

تک بیتی های زیبا:

جـز وصـف پیـش رویت، در پشـت ســر نگـویم

رو کن به هر که خواهی، گل پشت و رو ندارد


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/10/10]   [احمد]  

تک بیتی ناب از غنی کشمیری

تک بیتی ناب:

به چشم کم مبین در نامهء اعمال ما زاهد

که می‌بارد از این ابر سیه، باران رحمت‌ها


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/10/09]   [احمد]  

تک بیتی عارفانه از استاد شهریار

تک بیتی ناب:

گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب

عیب است از جوانی کاین آرزو ندارد


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/10/05]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از عمران میری

تک بیتی عاشقانه:

برق چشم تو به هر بت بخورد، می‌شکند

چه کسی دیده بتی، با هنر بت شکنی؟


برچسب‌ها: یک بیت شعر زیبا
[93/10/03]   [احمد]  

تک بیتی ناب از حسین زحمتکش

تک بیتی ناب:

توبه گیریم که بازست درش، سودش چیست؟

مـن کـه اقــرار نـدارم به پشیمـانی خویــش


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/27]   [احمد]  

تک بیتی ناب از ملاهادی سبزواری

تک بیتی ناب:

دهید شیشهء صهبای سالخورده به دستم

کنون که شیشهء تقوای چند ساله شکستم


برچسب‌ها: تک بیتی های عارفانه
[93/09/22]   [احمد]  

تکبیتی ناب از لسان الغیب حافظ

تک بیتی های زیبا:

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کـام خود گرفتم تا برآید کـام دوست
(قابل توجه بعضی مدعیان امروزی)


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/21]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از حسین پژمان

تک بیتی ناب:

گفتم مَه ِ من! از چه تو در دام نیفتی؟

گفتـا چـه کنـم دام شمـا دانه نـدارد


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/09/19]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از حسین جنتی

تک بیتی های زیبا:

سخت است پَیمبر شده باشی و ببینی

فرزند تو دین دگری داشته باشد...


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/08]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از فروغی بسطامی

تک بیتی ناب:

تو قوی پنجه، شكار افكن و من صید ضعيف

ترسم از ضعف، به گوشت نرسد فریـادم


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/09/06]   [احمد]  

تک بیتی از مقبول قمی

تک بیتی ناب:

از بسکه تندخویی، با آنکه بی‌گناهم

پیشت در اضطرابم، بیش از گناهکاران


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/01]   [احمد]  

دو بیت شعر ناب از مولوی

دو بیت شعر زیبا:

ای خــداوند، یکی یـار ِ جفــاکارش ده
دلبری عشوه ده ِ سرکش ِ خون خوارش ده

تا بداند که شب ما به چه سان می‌گذرد
غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده...


برچسب‌ها: دو بیتی ناب
[93/08/27]   [احمد]  

تک بیتی ناب از نثاری تبریزی

تک بیتی ناب:

دوئی به مذهب فرمانبران عشق خطاست

خــدا یـکی و محـبّـت یـکی و یـار یـکی


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/08/26]   [احمد]  

تک بیتی در مورد عشق از آرزوی اصفهانی

تک بیتی ناب:

تا به کی پرسی به راه عشق منزل در کجاست؟

هــر کــجا بارت به گـِـل افتـاد، آنـجا منـزل است


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/08/25]   [احمد]  

تک بیتی ناب از فاضل نظری

تک بیتی عشق:

عشق بر شانهء هم چیدن چندین سنگ است

گــاه می‌مانـد و ناگـاه به هـم می‌ریــزد


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/08/24]   [احمد]  

تک بیتی آموزنده از صائب تبریزی

تک بیتی بسیار زیبا: 

دست طمع چو پیش کسان می‌کنی دراز

پل بسته‌ای که بگـذری از آبـروی خویـش


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/08/18]   [احمد]  

تک بیتی ناب از صبری اصفهانی

تک بیتی های زیبا:

با این دو روز وصل، چِها می‌کند رقیب

جـام مـراد بـر کـف نـو دولتـان مبـاد


برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
[93/08/15]   [احمد]  

تک بیتی ناب عارفانه از حافظ شیرازی

تک بیتی ناب عارفانه:

در ره منـزل لیلی که خطـرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی


برچسب‌ها: تک بیتی های عارفانه
[93/07/07]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از محمد قهرمان

تک بیتی زیبا:

خوبان گنه ندارند گر یاد ما نباشند

چون شعر بد، به خاطر نتوان سپرد ما را


برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
[93/07/05]   [ahorajavan]  

دوبیتی ناب از شهاب الدین سهروردی

دوبیتی ناب:

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی
چندین سخن نغز که گفتی، که شنودی؟

گر باد نبودی که سر زلف ربودی
رخساره معشوق به عاشق که نمودی؟


برچسب‌ها: رباعی ناب
[93/07/02]   [احمد]  

تک بیتی ناب از عاشق اصفهانی

تک بیتی ناب:

اگـر به بــــاغ بود منــزلم و گــــر به قفـس

هميشه موسم گل، وقت شيون است مرا


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/06/19]   [احمد]  

تک بیتی ناب از حافظ

تک بیتی ناب از حافظ:

ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/06/18]   [احمد]  

تک بیتی ناب از فاضل نظری

با تشکر از: رندانه

هر روز، جهان است و فرازی و نشیبی

این نیز نگاهی است به افتادن سیبی


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/06/03]   [احمد]  

دوبیتی زیبا از "میلاد عرفان پور" در وصف مادر

دوبیتی زیبا در وصف مادر:

ای دلنگران، که چشم هایت بر در
شرمنده که امروز به یادت، کمتر

جز رنج، چه بود سهمت از این همه عشق
مظلوم ترین عاشق دنیا، مادر!


برچسب‌ها: شعر زیبا عشق مادر
[93/05/30]   [احمد]  

تک بیتی ناب از رهی معیری

تک بیتی ناب از رهی معیری:

جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی

منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/05/26]   [ahorajavan]  
بسمه تعالي
یا نقی سلطان مظلومان، نقی مولای صبر / بعد ازین با نام تو، پر می‌کنم هـر قـــاب را ...
(نغمه مستشارنظامی)
امکانات وبلاگ
طراحی شده توسط: احمد سنجری