تک بیتی های ناب و زیبا
زاد فـردای خــود، امــروز از اینـجا بـردار
این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت
(فرج الله شوشتری)

تک بیتی ناب از حبیبی برگشادی

با تشکر از: takbayti.blogfa

مرا تو «دیده» و از «دیده» هم عزیزتری

چه دیده یی که بر احوال من نمی‌نگری؟


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[۹۴/۰۱/۱۸]   [احمد]  

تک بیتی ناب از میرطاهر قزوینی

یک بیت ناب:

قیامتی ست در آن دم که بهر زنده شدن

ز خـاک کـوی تو، خــاک مـرا جـدا سـازند


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[۹۴/۰۱/۱۲]   [احمد]  

تک بیتی فردی زند شیرازی

تک بیتی زیبا:

چــون مـن ز جــور خـویش مرنجان رقیـب را

گر دشمن من است ولی دوست دار توست


برچسب‌ها: تک بیتی عاشقانه
[۹۳/۱۲/۱۵]   [احمد]  

دوبیتی ناب از صبری اصفهانی

دوبیتی های ناب:

گـر درد كنـد پای تـو ای حــورنژاد
از درد مدان كه هرگزت درد مباد

آن درد من است، بر منش رحم آمد
از بهــر شفـــاعتم به پای تـو فتاد


برچسب‌ها: دوبیتی ناب
[۹۳/۱۲/۰۵]   [احمد]  

تک بیتی ناب از همام تبریزی

یک بیت ناب:

با ما نَفَسی بنشین، کآن روی نکو دیدن

هم چشم کند روشن، هم عمر بیفزاید


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[۹۳/۱۱/۲۹]   [احمد]  

تک بیتی انسان دوستانه از آیتی

تک بیتی ناب:

مگر نه ما همگی زادهء ابـوالبشريم؟

مگر نه ما ز يكی مادر و ز يک پدریم؟


برچسب‌ها: تک بیتی آموزنده
[۹۳/۱۱/۲۱]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از غلامرضا قدسی

تک بیتی زیبا:

کاش بودم چون کتاب اُفتاده در کنجی خموش

تا نگـردد روبـــرو، جــز مـردم دانا مــــرا


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[۹۳/۱۱/۱۵]   [احمد]  

تک بیتی ناب ناب از شهریار

تک بیتی ناب:

تو اگر به هر نگاهی، ببری هزارها دل

نرسد بدان نگارا، که دلی نگاه داری


برچسب‌ها: تک بیتی ناب وفا
[۹۳/۱۱/۱۳]   [احمد]  

تک بیتی ناب عارفانه

تک بیتی ناب:

سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی

"اَرِنی" نگفته، گفتی دو هزار "لَن‌تَرانی"

توضیح بیشتر


برچسب‌ها: تک بیتی های عارفانه
[۹۳/۱۱/۱۰]   [احمد]  

رباعی ناب از قپلان بیک

با تشکر از meisammohtasham

خون گشته مرا ز هجر ِ یاران، دیده

زین غم، شده چون ابر ِ بهاران، دیده

گر دست، به من زنند، می‌ریزد اشک

مـاننـد درخـت‌هــای ِ بـاران دیــده!


برچسب‌ها: رباعی ناب
[۹۳/۱۱/۰۷]   [احمد]  

دو بیت شعر ناب از مولوی

دوبیت شعر ناب:

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من از او جانی ستانم جاودان
او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ


برچسب‌ها: شعر ناب مرگ
[۹۳/۱۱/۰۱]   [احمد]  

دوبیتی زیبا از عمر خیام نیشابوری

دو بیتی ناب:

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پــا بستی

گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم
آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟


برچسب‌ها: دو بیتی ناب
[۹۳/۱۰/۱۳]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از فروغی بسطامی

تک بیتی ناب:

تو در آیینه نظر داری و زین بی‌خبری

که به دیدار تو آیینه نظرها دارد


برچسب‌ها: تک بیتی
[۹۳/۱۰/۱۲]   [احمد]  

تک بیتی ناب از شهریار

تک بیتی های زیبا:

جـز وصـف پیـش رویت، در پشـت ســر نگـویم

رو کن به هر که خواهی، گل پشت و رو ندارد


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[۹۳/۱۰/۱۰]   [احمد]  

تک بیتی ناب از غنی کشمیری

تک بیتی ناب:

به چشم کم مبین در نامهء اعمال ما زاهد

که می‌بارد از این ابر سیه، باران رحمت‌ها


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[۹۳/۱۰/۰۹]   [احمد]  

تک بیتی عارفانه از استاد شهریار

تک بیتی ناب:

گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب

عیب است از جوانی کاین آرزو ندارد


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[۹۳/۱۰/۰۵]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از عمران میری

تک بیتی عاشقانه:

برق چشم تو به هر بت بخورد، می‌شکند

چه کسی دیده بتی، با هنر بت شکنی؟


برچسب‌ها: یک بیت شعر زیبا
[۹۳/۱۰/۰۳]   [احمد]  

تک بیتی ناب از حسین زحمتکش

تک بیتی ناب:

توبه گیریم که بازست درش، سودش چیست؟

مـن کـه اقــرار نـدارم به پشیمـانی خویــش


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[۹۳/۰۹/۲۷]   [احمد]  

تک بیتی ناب از ملاهادی سبزواری

تک بیتی ناب:

دهید شیشهء صهبای سالخورده به دستم

کنون که شیشهء تقوای چند ساله شکستم


برچسب‌ها: تک بیتی های عارفانه
[۹۳/۰۹/۲۲]   [احمد]  

تکبیتی ناب از لسان الغیب حافظ

تک بیتی های زیبا:

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کـام خود گرفتم تا برآید کـام دوست
(قابل توجه بعضی مدعیان امروزی)


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[۹۳/۰۹/۲۱]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از حسین پژمان

تک بیتی ناب:

گفتم مَه ِ من! از چه تو در دام نیفتی؟

گفتـا چـه کنـم دام شمـا دانه نـدارد


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[۹۳/۰۹/۱۹]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از حسین جنتی

تک بیتی های زیبا:

سخت است پَیمبر شده باشی و ببینی

فرزند تو دین دگری داشته باشد...


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[۹۳/۰۹/۰۸]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از فروغی بسطامی

تک بیتی ناب:

تو قوی پنجه، شكار افكن و من صید ضعيف

ترسم از ضعف، به گوشت نرسد فریـادم


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[۹۳/۰۹/۰۶]   [احمد]  

تک بیتی از مقبول قمی

تک بیتی ناب:

از بسکه تندخویی، با آنکه بی‌گناهم

پیشت در اضطرابم، بیش از گناهکاران


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[۹۳/۰۹/۰۱]   [احمد]  

دو بیت شعر ناب از مولوی

دو بیت شعر زیبا:

ای خــداوند، یکی یـار ِ جفــاکارش ده
دلبری عشوه ده ِ سرکش ِ خون خوارش ده

تا بداند که شب ما به چه سان می‌گذرد
غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده...


برچسب‌ها: دو بیتی ناب
[۹۳/۰۸/۲۷]   [احمد]  

تک بیتی ناب از نثاری تبریزی

تک بیتی ناب:

دوئی به مذهب فرمانبران عشق خطاست

خــدا یـکی و محـبّـت یـکی و یـار یـکی


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[۹۳/۰۸/۲۶]   [احمد]  

تک بیتی در مورد عشق از آرزوی اصفهانی

تک بیتی ناب:

تا به کی پرسی به راه عشق منزل در کجاست؟

هــر کــجا بارت به گـِـل افتـاد، آنـجا منـزل است


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[۹۳/۰۸/۲۵]   [احمد]  

تک بیتی ناب از فاضل نظری

تک بیتی عشق:

عشق بر شانهء هم چیدن چندین سنگ است

گــاه می‌مانـد و ناگـاه به هـم می‌ریــزد


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[۹۳/۰۸/۲۴]   [احمد]  

تک بیتی آموزنده از صائب تبریزی

تک بیتی بسیار زیبا: 

دست طمع چو پیش کسان می‌کنی دراز

پل بسته‌ای که بگـذری از آبـروی خویـش


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[۹۳/۰۸/۱۸]   [احمد]  

تک بیتی ناب از صبری اصفهانی

تک بیتی های زیبا:

با این دو روز وصل، چِها می‌کند رقیب

جـام مـراد بـر کـف نـو دولتـان مبـاد


برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
[۹۳/۰۸/۱۵]   [احمد]  
بسمه تعالي
یا نقی سلطان مظلومان، نقی مولای صبر / بعد ازین با نام تو، پر می‌کنم هـر قـــاب را ...
(نغمه مستشارنظامی)
امکانات وبلاگ
طراحی شده توسط: احمد سنجری